Fredlund Sag & Høvleri er lokalisert på vestsiden av strandefjorden. 6 km fra Leira.